2024-02-19 Разпалки за ума-45

Фотосесии / Photosesions

“Разпалки за ума… или камината” – Цветан Петров

*Представяне на книгата “Разпалки за ума… или камината” Автор: Цветан Петров https://www.linkedin.com/in/tsvetanpetrov/ До сега не бях присъствала на представяне на книга, но както се пошегува и самият автор и на него му било за пъви път! Той е един много… Read More