2024-02-19 Разпалки за ума-45

*Представяне на книгата “Разпалки за ума… или камината”

Автор: Цветан Петров

https://www.linkedin.com/in/tsvetanpetrov/

До сега не бях присъствала на представяне на книга, но както се пошегува и самият автор и на него му било за пъви път!

Той е един много интересен и усмихнат млад мъж! Името му е Цветан Петров. Опредлено успя да завладее вниманието на публиката и да ги заинтригува! Гостите се бяха настанили удобно в залата на по питие и с голям интерес изслушаха автора.

Локацията също беше много интересна и подходяща за събитето:

Work del Mar Premium Coworking

Ако някой желае да притежава тази интересна книга това е линка към онлайн магазина:

“Разпалки за ума… или камината”

Официалната страница във Фейсбук: Мислоемът

А ето и няколко кадъра от събитието:

2024-02-19 Разпалки за ума-1 2024-02-19 Разпалки за ума-2 2024-02-19 Разпалки за ума-3 2024-02-19 Разпалки за ума-4 2024-02-19 Разпалки за ума-5 2024-02-19 Разпалки за ума-6 2024-02-19 Разпалки за ума-7 2024-02-19 Разпалки за ума-8 2024-02-19 Разпалки за ума-9 2024-02-19 Разпалки за ума-10 2024-02-19 Разпалки за ума-11 2024-02-19 Разпалки за ума-12 2024-02-19 Разпалки за ума-13 2024-02-19 Разпалки за ума-14 2024-02-19 Разпалки за ума-15 2024-02-19 Разпалки за ума-16 2024-02-19 Разпалки за ума-17 2024-02-19 Разпалки за ума-18 2024-02-19 Разпалки за ума-19 2024-02-19 Разпалки за ума-20 2024-02-19 Разпалки за ума-21 2024-02-19 Разпалки за ума-22 2024-02-19 Разпалки за ума-23 2024-02-19 Разпалки за ума-24 2024-02-19 Разпалки за ума-25 2024-02-19 Разпалки за ума-26 2024-02-19 Разпалки за ума-27 2024-02-19 Разпалки за ума-28 2024-02-19 Разпалки за ума-29 2024-02-19 Разпалки за ума-30 2024-02-19 Разпалки за ума-31 2024-02-19 Разпалки за ума-32 2024-02-19 Разпалки за ума-33 2024-02-19 Разпалки за ума-34 2024-02-19 Разпалки за ума-35 2024-02-19 Разпалки за ума-36 2024-02-19 Разпалки за ума-37 2024-02-19 Разпалки за ума-38 2024-02-19 Разпалки за ума-39 2024-02-19 Разпалки за ума-40 2024-02-19 Разпалки за ума-41 2024-02-19 Разпалки за ума-42 2024-02-19 Разпалки за ума-43 2024-02-19 Разпалки за ума-44 2024-02-19 Разпалки за ума-45 2024-02-19 Разпалки за ума-46 2024-02-19 Разпалки за ума-47 2024-02-19 Разпалки за ума-48 2024-02-19 Разпалки за ума-49 2024-02-19 Разпалки за ума-50 2024-02-19 Разпалки за ума-51 2024-02-19 Разпалки за ума-52 2024-02-19 Разпалки за ума-53 2024-02-19 Разпалки за ума-54 2024-02-19 Разпалки за ума-55 2024-02-19 Разпалки за ума-56 2024-02-19 Разпалки за ума-57 2024-02-19 Разпалки за ума-58 2024-02-19 Разпалки за ума-59 2024-02-19 Разпалки за ума-60 2024-02-19 Разпалки за ума-61 2024-02-19 Разпалки за ума-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *