2017-06-15 Маината къща-2

*Мамината къща – края на учебната година

Малките ми приятели от детска градина Мамината къща гр.Варна и тяхното тържество! Много емоции, песни, танци и усмивки!

2017-06-15 Маината къща-1 2017-06-15 Маината къща-2 2017-06-15 Маината къща-3 2017-06-15 Маината къща-4 2017-06-15 Маината къща-5 2017-06-15 Маината къща-6 2017-06-15 Маината къща-7 2017-06-15 Маината къща-8 2017-06-15 Маината къща-9 2017-06-15 Маината къща-10 2017-06-15 Маината къща-11 2017-06-15 Маината къща-12 2017-06-15 Маината къща-13 2017-06-15 Маината къща-14 2017-06-15 Маината къща-15 2017-06-15 Маината къща-16 2017-06-15 Маината къща-17 2017-06-15 Маината къща-18 2017-06-15 Маината къща-20 2017-06-15 Маината къща-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *